Internet of Kids (IoK) before Internet of Things (IoT)

We have been entering the new area on connectivity that is called Internet of Things (IoT). After connecting the computers (i.e. general purpose central processing units) we have been aggregating the ‘physical objects or “things” embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity.’

Interestingly, it is the same phenomena occurring in two spaces: expansion of the Universe (i.e. ‘the space that makes up the universe is expanding, over time’) and expansion of the cyberspace.

the expansion of the universe
Artists illustration of the expansion of the Universe. (C) NASA, Goddard Space Flight Center

But, before gravitating towards the temptation of the expansion of cyberspace with IoT, I would like to point a serious subject in scope of cyber security, as I coined its term, Internet of Kids (IoK).

Kids, especially preschool children, have become the wast majority of ‘real’ users of the Internet. How did you come to know this? Well, I have a 3 years old son!

He surfs at YouTube at dizzying speed and watches lots of videos such as cartoons, toys introductions, and baby songs in my tablet, smartphone, and sometimes my laptop.

Below is the screen capture of ‘my’ YouTube account’s recommendation home page.

screencapture-www-youtube-com-20151227-InternetOfKids
Internet of Kids

My youtube account that has been used by me for many years has converted into a completely different characteristic because of my son’s surfing habits in just one year!

We should be aware of this fact and study the security concerns of our kids seriously especially in social media platforms after 8 years from my article named ‘Computer and Internet Security for Children and
Teenagers‘.

Reklamlar

Siber Güvenlik ile İlgili AB Bünyesinde İlk Yasal Düzenleme

 

Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Konseyi müzakerecileri, 8 Aralık 2015 itibariyle Avrupa Birliği’ni çevrimiçi ortamlarda daha güvenli yapmayı hedefleyen bir yasal düzenlemede anlaştı.

Dunya Avrupa TurkiyeKomisyon, üye ülkelerin siber güvenlik çerçevesinde;

  • Yeteneklerini geliştirecek,
  • İşbirliklerini artıracak ve
  • Enerji, ulaşım, bankacılık, mali pazar, sağlık, su ve sayısal altyapı gibi iş kollarındaki temel hizmet veren işleticilerin (‘operatörlerin’) ve çevrimiçi alışveriş, arama motoru ve bulut bilişim gibi anahtar sayısal hizmet sağlayıcıların uygun güvenlik önlemlerini almasını ve gerçekleşen güvenlik olaylarının ulusal yetkili mercilere bildirmesini sağlayacak

kurallarda anlaşmaya vardı.

Komisyon, 2013’de AB’de en üst düzeyde ortak ağ ve bilgi güvenliğini temin edecek bir Yönerge önerisi de sunmuştu.

Sonrasında Atılacak Adımlar

Bu siyasi anlaşmanın ardından metin, resmi olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanacak ve AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Üye ülkelerin bu Yönergeyi kendi ulusal kanunları içinde uygulamaya alması için 21 ay ve temel hizmet veren işletmecileri belirlemesi için de ilave 6 ayları bulunacak.

Komisyon ayrıca 2016’da, en önemli temeli itimat ve güvenlik olan Sayısal Tek Pazar (‘Digital Single Market’) stratejisinde bildirildiği gibi siber güvenlikte bir kamu ve özel işkolu ortaklığı programı başlatacaktır.

Gürol Canbek tarafından Avrupa Birliği Basın Bülteni’nden derlenmiştir.